Uppgradering av ProReNata Journal
Scheduled Maintenance Report for ProReNata AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted about 1 year ago. Jun 29, 2018 - 00:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted about 1 year ago. Jun 28, 2018 - 21:01 CEST
Scheduled
ProReNata Journal kommer att uppdateras till en ny version. Medan detta pågår kan systemet tidvis vara otillgängligt.
Posted about 1 year ago. Jun 27, 2018 - 14:02 CEST
This scheduled maintenance affected: ProReNata Journal.