All Systems Operational

About This Site

Prorenatas statussida, här hittar du information om pågående, planerade och tidigare störningar för Prorenata Journal.

Prorenata Journal Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Serverleverantör ? Operational
Prorenata Säkert Videomöte ? Operational
E-recept ? Operational
NPÖ ? Operational
SMS ? Operational
Yubikey ? Operational
Pusher Pusher REST API Operational
Pusher WebSocket client API Operational
Pusher Presence channels Operational
Sentry API Operational
GitHub Operational
New Relic UI/Charts : Europe Operational
New Relic Alert notifications : Europe Operational
AWS route53 Operational
AWS ses-eu-west-1 Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Jul 14, 2020

No incidents reported today.

Jul 13, 2020

No incidents reported.

Jul 12, 2020

No incidents reported.

Jul 11, 2020

No incidents reported.

Jul 10, 2020

No incidents reported.

Jul 9, 2020

No incidents reported.

Jul 8, 2020

No incidents reported.

Jul 7, 2020

No incidents reported.

Jul 6, 2020
Resolved - Safespring har nu åtgärdat problemet och filuppladdning fungerar igen
Jul 6, 09:35 CEST
Identified - Vår filhanterings-leverantör ger felmeddelande vid uppladdning av filer till Prorenata Journal. Vi har kontaktat dem. För kännedom är detta inte vår nya leverantör Elastx utan våra filer ligger tills vidare hos vår gamla leverantör Safespring.
Jul 6, 08:43 CEST
Jul 5, 2020

No incidents reported.

Jul 4, 2020

No incidents reported.

Jul 3, 2020

No incidents reported.

Jul 2, 2020

No incidents reported.

Jul 1, 2020

No incidents reported.

Jun 30, 2020

No incidents reported.