Uppgradering av ProReNata Journal
Scheduled Maintenance Report for ProReNata AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted about 2 years ago. Jul 08, 2017 - 23:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted about 2 years ago. Jul 08, 2017 - 21:00 CEST
Scheduled
ProReNata Journal kommer att uppdateras till en ny version. Medan detta pågår kommer systemet inte att vara tillgängligt.
Posted about 2 years ago. Jul 08, 2017 - 12:23 CEST