Uppgradering av ProReNata Journal
Scheduled Maintenance Report for Prorenata Journal
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 26, 2017 - 21:16 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 26, 2017 - 21:05 CEST
Scheduled
ProReNata Journal kommer att uppdateras till en ny version. Medan detta pågår kommer systemet inte att vara tillgängligt.
Posted Aug 26, 2017 - 20:06 CEST