Uppgradering av ProReNata Journal
Scheduled Maintenance Report for ProReNata AB
Completed
Uppdateringen är avslutat och systemet är nu tillgängligt igen
Posted over 2 years ago. Jun 03, 2017 - 21:22 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted over 2 years ago. Jun 03, 2017 - 21:00 CEST
Scheduled
ProReNata Journal kommer att uppdateras till en ny version. Medan detta pågår kommer systemet inte att vara tillgängligt.
Posted over 2 years ago. May 31, 2017 - 17:50 CEST