All Systems Operational

About This Site

ProReNatas statussida, här hittar du information om pågående, planerade och tidigare störningar för ProReNata Journal.

ProReNata Journal Operational
E-recept ? Operational
SMS ? Operational
Yubikey ? Operational
AWS EC2 Ireland ? Operational
AWS RDS Ireland ? Operational
AWS s3-eu-west-1 Operational
AWS route53 Operational
Mandrill Ireland ? Operational
Pusher Pusher REST API Operational
Pusher WebSocket client API Operational
Pusher Presence channels Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
System Metrics Month Week Day
Response Time for ProReNata Servers ?
Fetching
Past Incidents
Feb 21, 2017

No incidents reported today.

Feb 20, 2017
Uppgraderingen av ProReNata Journals servrar tog längre tid än planerat vilket ledde till ett oplanerat driftstopp från 17:30 till 18:00.
Ber om ursäkt för olägenheten.
Feb 20, 18:01 CET
Feb 19, 2017

No incidents reported.

Feb 18, 2017

No incidents reported.

Feb 17, 2017

No incidents reported.

Feb 16, 2017

No incidents reported.

Feb 15, 2017

No incidents reported.

Feb 14, 2017

No incidents reported.

Feb 13, 2017

No incidents reported.

Feb 12, 2017

No incidents reported.

Feb 11, 2017

No incidents reported.

Feb 10, 2017

No incidents reported.

Feb 9, 2017

No incidents reported.

Feb 8, 2017

No incidents reported.

Feb 7, 2017

No incidents reported.