All Systems Operational

About This Site

ProReNatas statussida, här hittar du information om pågående, planerade och tidigare störningar för ProReNata Journal.

ProReNata Journal Operational
E-recept ? Operational
SMS ? Operational
Yubikey ? Operational
AWS EC2 Ireland ? Operational
AWS RDS Ireland ? Operational
AWS s3-eu-west-1 Operational
AWS route53 Operational
Mandrill Ireland ? Operational
Pusher Pusher REST API Operational
Pusher WebSocket client API Operational
Pusher Presence channels Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
System Metrics Month Week Day
Response Time for ProReNata Servers ?
Fetching
Past Incidents
Mar 25, 2017

No incidents reported today.

Mar 24, 2017

No incidents reported.

Mar 23, 2017

No incidents reported.

Mar 22, 2017

No incidents reported.

Mar 21, 2017

No incidents reported.

Mar 20, 2017

No incidents reported.

Mar 19, 2017

No incidents reported.

Mar 18, 2017
Resolved - ProReNata Journal är nu uppgraderat och kör som vanligt igen
Mar 18, 22:41 CET
Investigating - Från 21:00 till senast 23:00 utförs en uppgradering av ProReNata Journal. Systemet kommer vara oåtkomligt under tiden.
Mar 18, 21:04 CET
Mar 17, 2017

No incidents reported.

Mar 16, 2017

No incidents reported.

Mar 15, 2017

No incidents reported.

Mar 14, 2017

No incidents reported.

Mar 13, 2017

No incidents reported.

Mar 12, 2017

No incidents reported.

Mar 11, 2017

No incidents reported.