All Systems Operational

About This Site

ProReNatas statussida, här hittar du information om pågående, planerade och tidigare störningar för ProReNata Journal.

ProReNata Journal   Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
E-recept   ? Operational
SMS   ? Operational
Yubikey   ? Operational
AWS EC2 Ireland   ? Operational
AWS RDS Ireland   ? Operational
AWS s3-eu-west-1   Operational
AWS route53   Operational
Mandrill Ireland   ? Operational
Pusher Pusher REST API   Operational
Pusher WebSocket client API   Operational
Pusher Presence channels   Operational
Sentry API   Operational
GitHub   Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
System Metrics Month Week Day
Response Time for ProReNata Servers ?
Fetching
Past Incidents
Jan 20, 2018

No incidents reported today.

Jan 19, 2018

No incidents reported.

Jan 18, 2018
Resolved - Databasuppdateringen är nu helt färdig och ProReNata Journal är i full drift. Vi beklagar det långa driftstoppet!
Jan 18, 18:11 CET
Monitoring - Vi är uppe igen nu, men undersöker
Jan 18, 18:02 CET
Identified - Vi håller just nu på att göra en darabasuppdatering som tar betydligt längre tid än vi förutsett och journalsystemet är dessvärre otillgängligt tills uppdateringen är klar.
Jan 18, 17:41 CET
Jan 17, 2018

No incidents reported.

Jan 16, 2018

No incidents reported.

Jan 15, 2018

No incidents reported.

Jan 14, 2018

No incidents reported.

Jan 13, 2018

No incidents reported.

Jan 12, 2018

No incidents reported.

Jan 11, 2018

No incidents reported.

Jan 10, 2018

No incidents reported.

Jan 9, 2018

No incidents reported.

Jan 8, 2018

No incidents reported.

Jan 7, 2018

No incidents reported.

Jan 6, 2018

No incidents reported.